**برای دریافت امتیاز وفاداری از طریق خرید شارژ و یا بسته اینترنتی ابتدا وارد قسمت مشخص شده شوید**

 

 

 

در این قسمت میتوانید انواع بسته اینترنتی و شارژ را مشاهده کنید

 

بعد از انتخاب نوع شارژ و یا بسته اینتریتی فرم زیر را باید تکمیل کنید، همانطور که مشاهده میکنید مقدار امتیاز وفاداری و مشخصات بسته اینترنتی مشخص شده است

 

 

در صورت عضو بودن در سایت شاپ آیند (طبق شماره موبایل وارد شده) امتیاز وفداری به حساب شما اضافه میشود، در عیر اینصورت بعد از پرداخت شما به عنوان عضو جدید در سایت ثبت نام خواهید شد و به شما نام کاربری، رمز عبور و امتیاز وفاداری تعلق میابد