ثبت اطلاعات واریز به حساب

شما میتوانید تصویر رسید بانکی را از رایانه خود انتخاب کنید و آن را به یک سفارش متصل کنید ( اختیاری ).

ارسال اطلاعات پرداخت


اگر شناسه سفارش خود را نمیدانید 0 را وارد کنید.

برای مشاهده اطلاعات همه روش های واریز به حساب کلیک کنید

روش های واریز به حساب